Fakta om akupunktur och hälsa

Akupunktur har sitt ursprung i årstiderna och rörelserna som varje årstid representerar. Dessa växlingar i naturen har funnits långt innan människan existerade. Redan när den första cellen i naturen blev till så lärde den sig att följa naturens förändringar. Rörelserna kan beskrivas så här:

Vintern. Vid den här tiden på året tar naturen igen sig. Energin är ”vilande”. Marken är frusen och fröna ligger i marken. Potentialen finns här för året som skall komma. Man planerar. Det finns en oro och rädsla. Vad kommer att hända? Hur kommer året att se ut? Denna årstid är associerad med njurenergin i människan. Jag kommer senare att hänvisa denna årstid till njuren.

Våren. Dagarna blir längre och allt börjar växa. Energin börjar återkomma och plötsligt så har man startat en massa projekt. Energin pekar här ”uppåt”. Maj månad är ofta överbokat av en massa saker man måste göra. Det finns mycket vilja och ambition som lätt kan övergå till frustration och ilska när man inte hinner med och inte kommer fram. Ilska i kinesisk medicin omfattar frustration, att man tar avstånd från någon och för mycket ambition.  Denna årstid är associerad med levern.

Sommaren. Vid den här årstiden så ”sprider” sig energin åt alla håll i alla riktningar. Det är en årstid där det finns mycket glädje. Ibland kan energin skingra sig för mycket och det kan vara skönt att komma in ett rum där väggarna håller ihop energin. Denna årstid är associerad med hjärtat.

Brittsommar. Sommar har gått mot sitt slut. Man har fullbordat de saker man vill ha gjort under våren och sommaren och man kan lugnt luta sig bakåt i stolen och känna sig nöjd. Det är denna tid då man skördar det man ”odlat”. Man kan titta bakåt under året och tänka igenom vad man gjort. Denna årstid är associerad med mjälten.

Hösten. Dagarna blir kortare och mörkret lägger sin hand över oss. Öppenheten försvinner och vi stänger in oss i våra hus. Energin pekar här ”neråt”. Känslorna som är associerade med denna årstid är nedstämdhet och sorg. Denna årstid har med lungan att göra.

Varje person tillhör någon eller några av dessa personligheter. Detta ställs in vid vår födsel och ändras inte under livets gång. Däremot kan man genom att utveckla sig själv som person ha t.ex. en balanserad njurpersonlighet eller en obalanserad njurpersonlighet. Vid obalans skapas mentala eller fysiologiska problem som man med akupunktur och personlig rådgivning kan lösa upp. Inget organ är “bättre” än något annat och alla känslor behövs för att vi skall få balans.

Dessa fem rörelser som jag beskrivet kallas Zang organ och är yin aspekten. Varje Zang organ har sin motsvarighet i en yang aspekt som kallas Fu organ. Yang organen har till uppgift att transformera mat och dryck till Qi och Blod. Yin organen lagrar de vitala ämnena, d.v.s. Qi (livsenergi), Blod, Essenser och kroppsvätskor.

Njure – urinblåsa (vinter)

Lever – gallblåsa (vår)

Hjärta – tunntarm (sommar)

Mjälte – mage (brittsommar)

Lunga – tjocktarm (höst)

Organen är associerade till mentala känslor, fysiska organ, sinnen, årstider och rörelser inne i kroppen. Det är de fem Zang organen som jag kommer att beskriva här på hemsidan eftersom det är de som är de viktigaste. Om ni vill veta mer så klicka på ikonen framför varje årstid…..

Ovanstående text är räddad och återpublicerad med hjälp av Way Back Machine – om du är författare till denna gamla text och inte vill att den syns här kan du kontakta oss så tar vi bort den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =

Allt om akupunktur och alternativa behandlingar